Inspectierapport

Op 6 november 2014 is  de onderwijsinspectie de hele dag bij ons op school geweest.
‘s Ochtends  heeft   zij alle klassen drie kwartier bezocht. Tussen de middag heeft zij gesprekken gevoerd met  het team  en ’s middags  heeft zij twee uur lang gesproken met onze onderwijsteamdirecteur Frank Nijhuis, onze I-B-er Sarah van Eck en met Jaap.
Daarna  heeft  de inspectrice  documenten geanalyseerd. Tot slot heeft  zij verslag gedaan van haar bevindingen

Wij hebben, net als bij het vorige bezoek vier jaar geleden, een basisarrangement gekregen.
Daar zijn wij natuurlijk bijzonder blij mee.
Wat vooral belangrijk is bij een basisarrangement is dat de tussenresultaten (de CITO leerlingvolgtoetsen van januari en juni) en de eindresultaten (CITO eindtoets groep 8) voldoende zijn. En dat waren ze.
 
Na  afloop van de dag  heeft de inspectrice  de bevindingen aan het  team en bevoegd gezag medegedeeld.
""Er is sinds het vorige inspectiebezoek in 2010 veel gebeurd en verbeterd.  Zowel op papier als in de praktijk.
Er  is geen twijfel over het basisarrangement. Deze is zeker verdiend. Op alle onderdelen (en dat zijn er nogal wat) scoort u voldoende en op enkele zelfs goed."


Hieronder vindt u de link naar de beoordeling op de website van de onderwijsinspectie. 
website onderwijsinspectie

HIeronder vindt u het verslag van de onderwijsinspectie
Rapport van bevindingen stelselonderzoek 2014-2015.pdf