Het voortgezet onderwijs 

Na de basisschoolperiode gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en een goed advies gericht op het voortgezet onderwijs vinden wij belangrijk. De voorbereiding op het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 7/8.

Vanaf groep 6 worden de gemaakte Cito toetsen opgenomen in de plaatsingswijzer.
In het najaar krijgen de ouders van leerlingen van groep 8 een voorlopig schooladvies.

In november wordt er informatie gegeven door de scholen van het voortgezet onderwijs, door middel van open dagen en/of een gezamenlijke informatieavond. De leerlingen van groep 8 kunnen individueel of in schoolverband de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken. In februari maakt de school haar definitieve schooladvies. Daarna wordt samen met het kind en de ouders een keuze voor de vervolgschool gemaakt. Voor 1 april dient het kind ingeschreven te zijn op de nieuwe school. Dit gaat in overleg tussen de school en de ouders.

Met alle scholen van voortgezet onderwijs waar de leerlingen naartoe gaan hebben wij een goed contact. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige leerlingen en blijven op de hoogte van de prestaties van de oud-leerlingen.