AARDBEVINGEN
Ook in ons gebied komen regelmatig aardbevingen voor.
Binnen de gemeente Eemsmond zijn alle basisscholen geïnspecteerd op aardbevingsschade en is er gekeken of bouwdelen bij aardbevingen schade en gevaar zouden kunnen opleveren
Onze school is veilig voor gebruik.

Om in de toekomst ook eventuele zwaardere bevingen aan te kunnen zullen er versterkende maatregelen nodig zijn.
Welke dit zijn staan in het rapport wat u hieronder vindt.
De gemeente, schoolbesturen en scholen zullen de komende periode plannen maken voor de toekomst. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2016 bekend gemaakt wordt

9982LK_1-7_VIIA_S073_M01_v1_Samenvatting_CBS_De_Noordkaap_NBS_De_Sterren....pdf