Visie en werkwijze
 

De manier van werken op NBS De Sterren wordt op de volgende pagina's toegelicht.

 

   Visie op leren
   Organisatie van het onderwijs
   De schoolregels 
   De schoolontwikkeling en kwaliteitszorg