Organisatie van het onderwijs

Algemeen

De Neutrale Basisschool De Sterren is georganiseerd volgens het jaargroepensysteem. Dit wil zeggen dat de leerlingen van dezelfde leeftijd in dezelfde groep zitten en dat ze aan het einde van het schooljaar, bij voldoende resultaat, bevorderd worden naar de volgende groep. In specifieke gevallen is het mogelijk dat een leerling op zijn/haar eigen niveau werkt.

De kinderen zijn ingedeeld in ‘jaargroepen’. De instructie geven wij waar mogelijk groepsgewijs. Verder werken wij met verlengde instructie voor de leerlingen die nog wat meer begeleid moeten worden. De leerkracht gaat hier adaptief mee om. Adaptief houdt in dat wij goed bekijken welke leerling welke ondersteuning nodig heeft.

Wij werken met (meervoudige) combinatiegroepen; er zitten twee of drie groepen in één lokaal. Het aantal groepen in een lokaal is afhankelijk van het leerlingaantal.

Door de gehele school heen is er aandacht voor de zelfstandigheid van de leerling. Hier zit een opbouwende en doorgaande lijn in. In groep 1 en 2 wordt begonnen met het taakbord en uiteindelijk in groep 8 werken de kinderen met een weektaak.

Het bevorderen van de zelfstandigheid heeft twee doelen. Ten eerste zijn wij gericht op de leerlingen. Zelfstandigheid met als doel het ontwikkelen van zelfstandige volwassenen. Daarnaast wordt er tijd voor extra instructie gecreëerd doordat de leerlingen zelfstandig werken. De leerkracht kan dan de leerlingen die extra instructie, of instructie op hun eigen niveau, nodig hebben begeleiden.

Voor de ontwikkeling van de basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen worden methoden gebruikt, zo ook voor de wereldoriënterende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur etc. Extra aandacht is er bij ons op school voor:

- lezen (het leren lezen en leesplezier)
- het gebruik van computers als ondersteuning bij het leerproces en als informatiebron
- structurele aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling
- en diverse activiteiten; deze verschillen per school

Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, laatste schooldag, sportdag, schoolreis/schoolkamp, schoolvoetbal, peanutbaltoernooi voor de groepen 7 en 8, de viering van koninginnedag en 5 mei, Dodenherdenking 4 mei, excursies (met of zonder ouders: ouderochtenden), musical en Afscheid groep 8 en culturele activiteiten zoals maandsluitingen, creatieve middagen bij de kinderboekenweek, Sint, Kerst en Pasen, kunstenaar in de klas, museumbezoek, podiumkunsten (voorstelling), projectweek over een cultureel thema en aandacht voor drama

Dit alles om het onderwijs zo uitdagend mogelijk te maken en het plezier in het leren te vergroten.