Continurooster

Op NBS De Sterren werken wij sinds schooljaar 2010-2011 met een continurooster.

Dit houdt in dat de leerlingen van 8.30-12.00 uur en van 12.30-14.30 naar school gaan. Op woensdag zijn alle leerlingen om 12.30 uur vrij.
De tussenschoolse opvang (van 12.00-12.30 uur) wordt door de leerkrachten gedaan is is gratis. De kinderen kunnen dus in de klas, samen met de leerkracht eten. Hierna gaan ze samen naar buiten.

voordelen:

 * geen grote drukte bij school om 11.30 en 15.15
 * gratis overblijven
 * kinderen hoeven tussen de middag niet meer gehaald en of gebracht worden.