Informatie aan de ouders

Wij vinden het belangrijk dat de ouders weten wat er op school allemaal gebeurt. Op verschillende manieren brengen wij de ouders op de hoogte van de gang van zaken op school en de vorderingen van hun kind(eren).

  

 nieuwsbrief

Elke week ontvangen de ouders de nieuwsbrief. Hierin staan belangrijke data en actuele informatie over de school. Op de infokalender staan de data waarop een nieuwsbrief verschijnt.

 Schoolgids

Alle ouders en belangstellenden ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar de schoolgids. Hierdoor kan iedereen zich op de hoogte stellen van het schoolleven op de Neutrale Basisschool De Sterren.

 Algemene ledenvergadering

Elk jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd door het Bestuur van de Neutrale Schoolvereniging

 Kennismakingsbezoek

Als het kind bijna 4 jaar is maken de directeur en de leerkracht van de onderbouw kennis met het kind en de ouders. Wederzijdse vragen kunnen dan worden beantwoord.

 Voorlichtingsavond

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren alle leerkrachten speciale voorlichtingsavonden voor de ouders om specifieke informatie te geven over de groep van hun kind(eren).

 

 

 

Informatie over de vorderingen van uw kind

 

 

 

 Rapport gesprekken

In november is het mogelijk een tussentijdsgesprek te hebben, dit kan op initiatief van de ouders maar ook op initiatief van de leerkracht plaatsvinden.

Bij het eerste rapport in het voorjaar hebben alle ouders een gesprek over de vorderingen van hun kind.

Bij het laatste rapport wordt alleen met de ouders gesproken indien er bijzonderheden zijn of vragen vanuit de ouders.

 Afspraak op verzoek

De leerkrachten zijn altijd na schooltijd te spreken. Een afspraak maken heeft de voorkeur. De leerkracht kan indien gewenst ook een afspraak met u maken.