De ouders 

Wij vinden het belangrijk om goed contact te hebben met alle ouders en om de ouders te betrekken bij het onderwijs op school. Dit blijkt bij ons uit de volgende punten:

   Informatieblad voor de ouders
   De MR
   De activiteitencommissie
   De Neutrale Schoolvereniging
   De ouderochtenden