De MR

In de medezeggenschapsraad (MR) worden alle schoolse zaken besproken en kunnen vragen worden gesteld namens de ouders. Via de MR hoort de school ook wat er leeft onder de ouders. De MR is samengesteld uit ouders en personeelsleden van de school. De directeur is adviserend lid. De leden worden voor een periode van 2 jaar gekozen. In het reglement zijn de bevoegdheden en rechten en plichten van de MR vastgelegd. Als u wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt u deelnemen aan de medezeggenschapsraad. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR vergaderingen zijn openbaar, dus u mag één of meerdere vergaderingen bijwonen. Geef dit wel van te voren door aan de MR. In het informatieblad wordt de agenda van de vergaderingen vermeld en komt na de vergadering een kort verslag te staan.

In de MR zitten:
namens de ouders:

Daniella Bakker, voorzitter    
Christa Wierenga

namens het personeel:
Raymond Mast
Marieke Paardekooper

adviserend lid:
Mathilde Lievers