Vervanging

 


Vervanging
Als een leerkracht ziek wordt of bijv. een cursus volgt, is er vervanging. We doen dan een beroep op invallers die onze school goed kennen. De overdracht is zo georganiseerd dat invallers op een goede manier verder kunnen gaan met waar de vaste leerkracht was gebleven. 
Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er geen vervanging is en dat we de vervanging intern ook niet op kunnen lossen.
Hiervoor hebben we een vastgestelde werkwijze hoe we dan handelen en kinderen naar huis laten gaan.

Afspraken bij (g)een vervanging bij afwezige leerkracht.

 

Bij afwezigheid van een leerkracht doen we er alles aan om een goede oplossing te vinden voor de kinderen. In principe proberen we te  voorkomen dat kinderen naar huis  moeten worden gestuurd. Dat geldt voor de leidinggevenden van de scholen en onze organisatie, die mede daarom de RTC  Regionaal Transfer Centrum: de  vervangingspool van schoolbesturen in Groningen) heeft vergroot.
Omdat het  krijgen van vervanging niet altijd  mogelijk is, zoals we dat willen en opvangen niet altijd  mogelijk is, is deze afsprakenlijst opgesteld. Hiermee weten zowel ouders als  leerkrachten hoe ze moeten handelen.

In de praktijk

 1. Een leerkracht meldt zich af. Er wordt door de school vervanging gevraagd. Vervanging is niet te krijgen.
 2. Dit lukt niet è Er wordt getracht een collega te krijgen die die dag niet werkt.
  Bij vervangingsbehoefte waarvan je die eerder weet kun je proberen bij collega's te vragen of daar iemand is die die dag zou willen werken.
 3. Dit lukt niet è met behulp van bijvoorbeeld LIO-ers wordt getracht de vervanging in te vullen
 4. Dit lukt niet è er wordt onderzocht over verdelen van de groep over andere groepen een reële oplossing is. (Kan het v.w.b. aantallen? Verstoort het andere groepen niet te veel? Is het voor een dag of gaat het om meerdere dagen?   Zulks ter beoordeling van de directeur )
 5. Dit lukt niet è de groep wordt naar huis gestuurd:

Dit gaat als volgt:

  1. De ouders krijgen een e-mail dat er geen vervanging of andere oplossing mogelijk is, omdat de groepsleerkracht afwezig is;
  2. Ze worden verzocht binnen een uur te reageren met het antwoord of het kind thuis opgevangen kan worden. (tot die tijd gaat verlaat geen enkel kind de school); 
  3. Als ouders antwoorden dat het kan, gaat een kind naar huis (vanaf groep 4) of wordt opgehaald (groepen 1 tot en met 3)
  4. Indien ouders niet reageren wordt het bekende "noodnummer" gebeld om contact over ophalen of naar huis gaan te krijgen.
  5. Mocht dat niet lukken dan blijven kinderen op school en worden verdeeld over de groepen.

 

Mail naar  ouders:

 

Geachte  ouders, verzorgers,

 

De  groepsleerkracht  van groep .... Is ziek/afwezig. Wij kunnen geen vervanging  krijgen en ook intern kunnen we  niet  met  leerkrachten of  kinderen schuiven. Helaas  moeten we de groep naar  huis  sturen.

Wilt  u binnen een uur reageren  of  u uw  kind thuis  op kunt  vangen / op komt halen (voor groep 1 t/m 4). Voor  kinderen die  absoluut niet  naar huis  kunnen, is er  noodopvang (geen onderwijs) op school.

Met  vriendelijke groet,

 

Team nbs de Sterren


Uiteraard zorgen we er voor dat kinderen het minimaal aantal verplichte uren op jaarbasis les krijgen.