Social media protocol


Sociale media neemt een steeds grotere plaats in in onze samenleving.
Wij als school (schoolbestuur) hebben een protocol opgesteld mbt het omgaan met social media.
Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden.

Hieronder vindt u ons protocol.
Protocol Sociale Media.pdf