De visie op leren 

Visie op leren

In onze school besteden wij veel aandacht en zorg aan onze lerende en zich breed ontwikkelende leerlingen. Wij hebben de gedachten die daar bij horen, in een mooie zin, onze visie op leren, samengevat:

Op de Neutrale Basisschool De Sterren leren de kinderen in een veilige en uitdagende leeromgeving. Wij bevorderen de zelfstandigheid en maken hierbij gebruik van verschillende leersstrategieën. Betrokkenheid en een positieve benadering vinden wij belangrijk.

Deze visie geeft richting aan de wijze waarop wij ons onderwijs inrichten. Onderwijs is altijd in ontwikkeling en zodoende zijn wij continue bezig om onze visie steeds breder in ons onderwijs in te passen.