De schoolgids

De schoolgids beschrijft wat de Neutrale Basisschool De Sterren de leerlingen en de ouders te bieden heeft op het gebied van onderwijs en opvoeding.
In de schoolgids vindt u veel informatie over het onderwijs op onze school en de verschillende activiteiten die wij ondernemen om het onderwijs zo uitdagend mogelijk te maken. 
Ouders die nog geen kinderen op onze school hebben kunnen met deze informatie een keuze maken.
U krijgt een beeld van de school.

Deze gids beschrijft natuurlijk niet alles. Als u wilt weten hoe de sfeer bij ons is, dan nodigen wij u van harte uit om eens binnen te lopen. Ouders die reeds kinderen op NBS De Sterren hebben kunnen deze gids gebruiken als naslagwerk.

De schoolgids is samengesteld door het schoolteam in samenwerking met de medezeggenschapsraad. 

 De Schoolgids 2023-2024

Als u graag een papierenversie van de schoolgids wilt ontvangen dan kunt u contact opnemen met de directie van de school:

Mathilde Lievers
0595 - 412802

nbsdesterren@lauwerseneems.nl